Sälj/inköp, privat och företag. Ekonomi-kontoret
Leila                   Tele: 070-632 55 67  

Sälj/inköp, privat och företag. Stålförsäljning
Henrik               Tele: 070-636 90 00  
                            Mail: henrik.clam@gmail.com

Den person som för det mesta finns  tillgänglig på anläggningen.  Lastning/Lossning                           
Micke                 Tele  070-310 55 67 

(Ansvarig) Finns delvis på anläggningen.
Christer               Tele  070-222 55 67     


                                         ( Bilder på oss kommer inom kort.)