Christer          Tele  070-222 55 67     (Ansvarig) Finns delvis på anläggningen.

Micke             Tele  070-607 30 80   Den person som för det mesta finns                                                                                tillgänlig på anläggningen. 

Mattias            Tele 070-310 55 67     Huvudsakligen chaufför, hämtar upp                                                                              containrar med skrot mm .

Leila -kontoret        Tele: 070-632 55 67  Sälj/inköp, privat och företag.


                                                    ( Bilder på oss kommer inom kort.)