Christer          Tele  070-222 55 67     (Ansvarig) Finns delvis på anläggningen.

Micke             Tele  070-310 55 67     Den person som för det mesta finns                                                                               tillgänglig på anläggningen. 

Leila-kontoret  Tele: 070-632 55 67  Sälj/inköp, privat och företag.

Henrik               Tele: 070-636 90 00  Sälj/inköp, privat och företag.
                            Mail: henrik.clam@gmail.com


                                                    ( Bilder på oss kommer inom kort.)